Προτείνετε το σε έναν φίλο

BD 5/5 M4

Βεντιλατέρ διπλής εισόδου 500m3/h
500h